Offerkasterna vid Stormon

 

OfferkastOfferkast 1Natten den 10 sept år 1710: Drängen/bonden Hans Larsson från Algotserud (strax söder m Bäckhammar) hade varit till marknaden i Filipstad och sålt, och hade därmed en stor summa på 500 daler silverpenningar med sig på hemvägen. Ca 1 km norr om Bäckhammar, vid Stormon, blev han rånad och mördad av två soldater som senare blev avrättade för dådet. Trots ett skott genom kroppen, en avslagen arm och knivskuren i strupen så levde han på morgonen när han hittades av några förbipasserande som tog med honom. Men de hann inte långt innan han dog.

Platsen där överfallet skedde är en grusväg som löper parallellt med dagens riksväg 26. Det är alltså på den gamla huvudvägen överfallet skedde. Vägavsnittet har numera bommar. Men parkera bilen där det finns en skylt som det står ”Offerkast” på och ta en promenad in på den gamla grusvägen. Där finns två offerkaster där vägresande sedan dess har lagt kvistar på varje hög för att själva undslippa olyckor på vägarna. Totalt finns det ca 10 offerkaster i Värmland.

Platsen där drängen/bonden sköts och knivhöggs finns ena högen, och den andra högen är där han dog.

I ett gammalt avrättningsprotokoll från år 1710 kan man läsa att den 20 årige drängen Hans Larsson begravdes den 18 okt. De bägge soldaterna dömdes för dråp och avrättades med stegel och hjul. Avrättningsstället var Stegelmon i Långerud.

Källa nr 1 : Visnums församlings dödsbok.

Källa nr 2: Linus Brodin: Visnum Kyrka 1733 – 1933. Anteckningar rörande kyrkans och socknens historia.

Källa nr 3: Informationsskylten vid platsen för ena offerkasten.