Hembygdsgården

Visnum och Visnums-kils hembygdsgård ligger i byn Kärr, ca 7 km väster om Nybble.

Där finns bla:

  • Mangårdsbyggnaden och dess lada är från 1700-talet .
  • Mosstorpet, som ligger bredvid, är flyttat av hembygdsföreningen, från Kilsby till hembygdsgården. Den används som bagarstuga. Bredvid finns en oxvandring.
  • Gamla skolan, som ligger på andra sidan Medhamnsvägen, används mest vintertid för kurser och annat.
  • Boulebana.