Fornminneskullar

I vårt område finns många gravkullar, som härstammar från järnåldern.

Fyra av dem ligger nära väg 26, alltså lätta att besöka när man åker förbi.

Om man kommer norr i från så ligger dom på höger sida f.r.o.m Visnums kyrka.

Vid varje kulle finns informationstavlor.

Gravkullen söder om Visnums kyrka – Barbrokullarna

Gravkullen vid Vall – Väster ås

Gravkullen vid gården Sommersta 

Gravkullen vid gården Backa

…………………………………………….

Gravkullen i byn Sund, väster om Värmlands Säby gård.

Visnums kyrka – Förr byggde man kyrkorna på gamla begravningsplatser, så man kan med stor säkerhet tro att det även här har legat gravkullar.

I Visnums-Kil finns också fornlämningar, det finns några gravrösen från bronsåldern  och från järnåldern finns tre gravfält och en domarring.