Fiske

Vänern är den artrikaste sjön i hela Sverige med sina 38 arter!

Man får fiska 300m från fastland, eller 100m från öar.

Läs mer om de specifika fiskereglerna som gäller på Länstyrelsens hemsida.

Minimimått Fisk av nedan angivna arter får endast fångas om den håller följande minimimått:

  • Lax 60 cm
  • Öring 60 cm
  • Gös 45 cm
  • Kräfta 10 cm
  • Fångst som inte uppfyller minimimåtten ska omedelbart sättas tillbaka i sjön. Ovanstående fiskarter får inte föras i land i kapat skick.

Länktips: Vänerns fiskeförening

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ån VismanBäckhammars fiskevårdsförening: 100kr/dygn, max 2 ädelfiskar/dygn/kort.

Försäljning av fiskekort:

  • Kristinehamns turistbyrå Södra torget 3,  tel 0550-88187.
  • Ica Nyvalls i Bäckhammar.
  • Mekonomen i Kristinehamn.
  • Går även bra att Swisha för att få dygnskort. Swisha 100 kr till mobilnr 0727042715. I meddelande fältet skall man skriva sitt namn och löser man fler än ett kort på samma mobil skall alla namn vara angivna och alla skall vid anmodan av fisketillsyn kunna legitimera sig. Bekräftelsen som man får i telefonen efter genomförd betalning gäller som fiskekort och skall kunna uppvisas vid kontroll av fisketillsyningsman.
  • Medlemskort/årskort kostar 1000 kr/år, säljes av Uno Engström 0703607233

Dagkortsköpare kan frivilligt rapportera om sin fångst via sms till telnr 0727042715

◾FISKEREGLER:
◾Fiskekort gäller från Bruksdammen till Turbindammen ca 4 km uppströms.
◾Man får bedriva spinnfiske, mete, fluga från Bruksdammen till stenbron ( Allebron ) nedanför folkets park. Vid mete får endast enkelkrok användas,
◾Från stenbron ( Allebron ) upp till Turbindammen är endast flugfiske tillåtet.
◾Vid fiske får endast 1 tacklat spö per fiskare användas. En krok, ett drag, eller en fluga.
◾Fiskekortet gäller för 1 dag. Barn upp till 14 år får fiska på målsmans fiskekort men fortfarande gäller 2 st ädelfiskar per kort.
◾Med ett giltigt fiskekort får man behålla 2 st ädelfiskar per kort och dag. Om och när man tillvaratagit 2 st ädelfiskar avbryts fisket. Gällande andra arter Abborre, Gädda gäller ingen fångstbegränsning. C & R är tillåtet, fisk som återisätts skall hanteras varsamt.
◾Eldning får endast ske vid iordningställda eldstäder som finns utmed fiske sträckan och skräp skall läggas i avsedda soptunnor eller medtagas från platsen.
◾Kortfiskevattnet bevakas av auktoriserade fisketillsyningsmän som kan svara på frågor och för övrigt vara behjälpliga. Det är varje persons skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller på platsen innan man börjar fiska.
◾Gällande vadning i ån: Det är förbjudet att vada i ån. Det beror på att det är ett litet vatten med fina bottnar som hyser ett rikligt liv bestående av olika natt och dagsländearter och är även lekområden för mört m.m som är stapelföda för öring och regnbåge.

För mer info kolla in föreningens Facebooksida och klicka på ”Filer”.